Tapping/EFT

Tapping/EFT

Jag har gått kurser i Tapping/EFT (Emotional FreedomTechnique), och använder det ibland i min coaching.

Det innebär att du genom försiktiga ’knackningar’ på speciella punkter lugnar hjärnans limbiska system och amygdala. När din inre stress tas bort, så gör du bättre val. Genom Tapping kan du nå djupare i din förståelse varför du gör det du gör, som inte är bra för dig. Och därmed lämna det.

Jag skickar alltid ditt egna Tapping-schema till dig efter vi har gjort EFT/ tapping tillsammans, så du kan fortsätta själv.

Dom flesta söker för:

  • Smärta
  • Oro
  • Stress
  • Sockerberoende eller annat beroende
  • Och jag har även hjälpt klienter med flygrädsla  

Tillsammans med Coaching så fungerar Tapping  fantastiskt bra!

tapping-points-numbered1

Vill du veta mer, kan du gå in på denna site: www.thetappingsolution.com

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.